Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

วัดจองคำ

เป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน และปรากฏบนภาพถ่ายท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง ทั้งวัดจองคำและวัดจองกลางซึ่งอยู่ติดกันนั้นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พื้นที่ด้านหน้าของวัดซึ่งเป็นสวนสาธารณะหนองจองคำ ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีต่างๆ ในรอบปีอีกด้วย สำหรับ วัดจองคำ หรือพระอารามหลวงวัดจองคำ ตั้งอยู่ข้าง”หนองจองคำ”สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 และเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนที่มีความเก่าแก่และสร้างตามแบบอย่างศิลปะไทใหญ่ โดยมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมากมาย

วธ.เปิดตัวสารคดีทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ก.วัฒนธรรม เปิดตัววีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” บันทึกเหตุการณ์เสด็จสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวม 22 ตอน พร้อมจัดทำอีบุ๊กหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ 13 ชุด เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดฟรี

กะเทย ลักเพศ และรักร่วมเพศ

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจสับสนเกี่ยวกับคำว่า กะเทย ลักเพศ หรือรักร่วมเพศ เรามักจะเรียกคนที่แต่งผิดเพศ หรือคนที่มีความสนใจเพศกับเพศเดียวกันว่า กะเทย ซึ่งความจริงแล้ว 2 ลักษณะนี้ไม่ต่างกันแม้ว่าบางคนจะมีทั้ง 2 ลักษณะรวมกัน และมิใช่กะเทย การแต่งตัวผิดเพศ เราเรียกว่า ลักเพศ การมีพฤติกรรมทางเพศกับเพศเดียวกันเรียกว่า รักร่วมเพศ แต่การเป็น กะเทย นั้น คือ อาการที่ไม่ปรากฏว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่งอย่างชัดเจน กะเทย คือ ภาวะที่บุคคลมีอวัยวะภายใน หรืออวัยวะภายนอกผิดปกติไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. กะเทยแท้ คือ สภาวะที่บุคคลมีอวัยวะภายในของทั้งสองเพศ คือ มีทั้งรังไข่ และลูกอัณฑะ ส่วนอวัยวะเพศภายนอก อาจเป็นลักษณะของเพศใดเพศหนึ่ง

นายไว้ใจลูกน้องคนสนิท เจองัดห้องฉกทองหนัก20บาท

กินบนเรือนขี้รดบนหลังคาแท้ๆ นายจ้างคนไทยไว้ใจลูกน้องคนสนิทชาวพม่า ก่อนโดนงัดห้องขโมยสร้อยแหวนทองคำ น้ำหนัก 20 บาท มูลค่า 4 แสน สารภาพหวังนำไปขายเอาเงินซื้อรถ จยย.ที่อยากได้มานาน

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15

ชมและช็อปในตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่สองฟากฝั่งถนนคลอง 15 หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ซึ่งตลอดระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรคือสถานที่ที่ละลานตาด้วยพืชพรรณ นานาชนิดทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ พืชผักสวนครัว สมุนไพรไทร สวนไม้หอม สวนไม้มงคลและอีกมากมายที่สามารถละลายเวลาของคนรักสีสันในพันธุ์ไม้ได้ทั้งวันเลยทีเดียว

เผยผลวิจัยข้อดี’หมอครอบครัว’

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) รายงานว่าใน 10 ปี จะมีผลลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้กว่า 147,510