เลิกจ้างพนักงานบ.มิตซูบิชิ1,800คน หลังเจรจาล้มเหลว

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

ส่อเลิกจ้างพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ 1,800 คน หลังคุยกันไม่รู้เรื่อง เจรจาเหลว นายจ้างใช้สิทธิปิดงานจนกว่าจะได้ข้อยุติ เมื่อวันที่ 28  ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปิดประกาศ เรื่อง ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง โดยมี นายโนริคาสึ อิชิคาว่า ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม ระบุว่า ตามที่สหภาพแรงงาน มิต​ซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย

ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ประจำปี 2560 ตามหนังสือเลขที่ สมอท.058/2560 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2560 ต่อบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็ดทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ทำการเจราจรร่วมกัน 7 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติตกลงกันได้ ต่อมาสหภาพแรงงาน มิตซูบิชิ ประเทศไทย ได้แจ้งข้อพิพาทแรงงาน ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดหมายผู้แทนการเจรจาทั้งสองฝ่าย ทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2560 รวม 10 ครั้ง แต่ผลการเจราจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 บริษัทฯ ขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ โดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใดให้กับมวลชนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 เลิกจ้างพนักงานบ.มิตซูบิชิ1,800คน หลังเจรจาล้มเหลว