ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

‘สามล้อ-แท็กซี่’ โฉมใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยในการแถลงข่าวเปิดตัว “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)”

ซึ่งมีผู้บริหาร พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ หน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ ว่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ พก.จึง ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดำเนินโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์สำหรับคนพิการระยะที่ 2 และโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์สำหรับคนพิการระยะที่ 2 และโครงการออกแบบ พัฒนา และผลิตรถสามล้อสำหรับคนพิการ ซึ่งบัดนี้เสร็จสิ้นเป็นรถยนต์ต้นแบบทั้ง 2 ประเภท ดังกล่าวแล้ว และได้จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกแล้วเช่นกัน ในส่วนแท็กซี่ต้นแบบ เป็นการนำรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอินโนว่ามาดัดแปรงปรับปรุง ให้สามารถรองรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อการสะดวกขึ้น-ลง ออกแบบให้รองรับทางลาด และสามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นบนรถได้เลย ซึ่ง พก. กำลังศึกษาระเบียบเพิ่มเติมว่า จะให้บริษัทเอกชนนำไปผลิตต่อได้อย่างไร เพื่อเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่เพื่อคนพิการ ขณะที่รถสามล้อต้นแบบ มีราคาต่อคันที่ 80,000 บาท ก็มองไว้ว่าคนพิการสามารถยื่นกู้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อออกรถดังกล่าวได้ โดยเปิดให้จองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อยอดถึงจำนวนก็จะสั่งให้โรงงานผลิตต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

 ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม