บรรเทาอาการปวดหลังและเอว

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

พิศิษฐ เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ
บรรเทาอาการปวดหลังและเอว

ทุกวันนี้ที่คลินิกของผมจะมีผู้เข้ารับบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ผมได้นำเสนอ ท่านวดบรรเทาอาการปวดไหล่และแขนไปแล้ว

ต่อจากนี้ ผมจะนำเสนอท่านวดบรรเทาอาการปวดหลังและเอว ที่นับเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อย ทำให้เกิดอาการปวด ตึงบริเวณหลังและเอว ซึ่งเกิดจากการนั่งนานเกินไป อาการจะทุเลาลงหลังจากทำท่านวดบรรเทาอาการปวดหลังและเอวที่ผมเขียนมานี้
/หมอชาวบ้าน

 บรรเทาอาการปวดหลังและเอว