ตำรวจไทยฆ่าตัวตายมากถึง 155 คน ปี 2551-2556

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

ปัญหาโรคซึมเศร้าที่ทำให้ตัดสินใจจบชีวิต พบในหลายกลุ่มวัย และหลากหลายวิชาชีพ จากสถิติการป่วยพบคนไทย ป่วยเป็นโรคนี้ ถึง 1.5 ล้านคน ฉะนั้นในวิชาชีพตำรวจ 2 แสนนาย ก็สามารถพบได้

สำนักข่าวไทย ตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลตำรวจ พบว่าสถิติการฆ่าตัวตายของตำรวจ ในปี 2551-2556 พบมากถึง 155 คน โดยช่วงอายุของการเสียชีวิต ไม่แตกต่างกันทั้งระดับชั้นประทวน และสัญญาบัตร คือ อายุ 40-52 ปี สายงานที่พบฆ่าตัวตายมากที่สุด ได้แก่ สืบสวนปราบปราม รองลงมา ฝ่ายอำนวยการ และงานด้านจราจร

กองบัญชาการที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 5 รองลงมา ตำรวจภูธรภาค 3 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล

สาเหตุที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายของตำรวจ อันดับ 1.ปัญหาครอบครัว 54 นาย อันดับ 2 ปัญหาสุขภาพ 48 นาย อันดับ 3 ปัญหาส่วนตัว 20 นาย อันดับ 4 ปัญหาหนี้สิน 18 นาย และอันดับ 5 ปัญหาเรื่องงาน 10 นาย

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย

 ตำรวจไทยฆ่าตัวตายมากถึง 155 คน ปี 2551-2556