ตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุ

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

การตรวจสุขภาพจะเป็นการตรวจหาความผิดปกติของโรคในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการซักประวัติตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจระบบประสาทสัมผัสประกอบกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากพบความเจ็บป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะสามาถป้องกันและรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามมากขึ้น

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสายตา ความสามารถในการมองเห็นลดลง การตรวจสุขภาพตาถ้าพบว่ามีความผิดปกติในระยะเริ่มแรก สามารถรักษาเพื่อไม่ให้เกิดภาวะมองไม่เห็นให้กับผู้สูงอายุ

นอกจากตาแล้ว ยังตรวจในเรื่องของการได้ยิน ซึ่งสิ่งที่พบมากในผู้สูงอายุ คือ ภาวะหูหนวก หูตึง สาเหตุที่พบอาจเกิดจากหูชั้นนอกอุดตัน เพราะมีขี้หูมากและติดแน่นหรือภาวะประสาทหูเสื่อมจากการเสื่อมตามวัยหรือได้ยินเสียงดังมากๆ มานาน จึงมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจหูอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นการตรวจหาโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน ส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ฟันผุ เหงือกอักเสบ จึงควรให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคลุกลามและรุ่นแรงจนยากต่อการรักษา

สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ตรวจเลิอด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ เพราะจะช่วยให้ตรวจพบภาวะของโรคได้ชัดเจนชึ้น เช่น ภาวะโลหิตจาง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ น้ำตาลในเลือดผิดปกติ รวมทั้งโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และเลือดออกทางลำไส้เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับการตรวจมะเร็งที่ปากมดลูก ควรตรวจปีละครั้ง ถ้าหากปกติติดต่อกัน ๓ ปีต่อครั้งได้

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจภาวะซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย โดยญาติหรือผู้สูงอายุเล่าถึงอาการที่เกิดขึ้น เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการดูแลทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง///หมอชาวบ้าน

 ตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุ