กรุงเทพฯรักษาแชมป์นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

กรุงเทพฯเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่2 แซงหน้ากรุงลอนดอน ,ปารีส เป็นสวรรค์นักช้อป ใช้จ่ายช้อปปิ้งมากที่สุดรองลงมาเป็นค่าที่พักเมื่อวันที่ 28พ.ย. 60 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) รับมอบโล่เมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากผลสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลก

โดย มาสเตอร์การ์ด (the Mastercard Global Destination Cities Index Survey หรือ GDCI) ประจำปี 2560 จากมิสเตอร์โดนัล ออง ผู้จัดการมาสเตอร์การ์ด ประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ ทั้งนี้ จากการสำรวจเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด กรุงเทพมหานคร ยังคงได้รับอันดับหนึ่งเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือนมากที่สุด ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลติดต่อกันกันเป็นปีที่2 โดยกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดในปี 2559 จำนวนกว่า 19.41ล้านคน อันดับสอง  คือกรุงลอนดอน 19.06 ล้านคน ปารีส 15.45 ล้านคน ดูไบ 14.87 ล้านคน สิงคโปร์13.11 ล้านคน นิวยอร์ก 12.70 ล้านคน  โซล 12.39 ล้านคน กัวลาลัมเปอร์ 11.28 ล้านคน โตเกียว 11.15 ล้านคน และอิสตันบูล 9.16 ล้านคน

นอกจากนี้ กรุงเทพฯยังติด 1 ใน 5 ของเมืองที่นักท่องเที่ยวพักค้างคืนและมีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดถึง 14.08 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งร้อยละ 88.6 ของผู้ที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ จุดประสงค์หลักคือเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน และร้อยละ 11.4 เดินทางมาเพื่อธุรกิจ ในขณะที่ 3 สิ่งซึ่งนักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากที่สุดในกรุงเทพ ได้แก่ ช้อปปิ้ง ร้อยละ 22.9 ที่พัก ร้อยละ 22.6 และการบริการต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 21.5 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด คือ จีน 34.3% ญี่ปุ่น 7.1% เกาหลีใต้ 4.3%อินเดีย 4.1% และสหราชอาณาจักร 3.8% ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลเฉพาะเดือนต.ค.60 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครมากถึง 474,363 คน และมีการจับจ่ายใช้สอยมากถึง 25,120.66 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 กรุงเทพฯรักษาแชมป์นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด